Contact us

Suzhou Fangtian Industries Co.,Ltd.

Add: No.158 Jinmen Road, Xiehe Building, 16th Floor, Suzhou, Jiangsu, China
Tel: +86 512 65586078 / 65586018
Fax: +86 512 65586038
Email:  sales-lht@chinafangtian.com   ericsuzhou@hotmail.com 

Website: www.chinamasks.com